Nieuw Reijerwaard

Project Nieuw Reijerwaard
Project Nieuw Reijerwaard
Project Nieuw Reijerwaard

Betreft project “Nieuw Reijerwaard” (www.nieuwreijerwaard.eu), een door de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam nieuw te ontwikkelen agro-logistiek bedrijventerrein voor de Rottterdamse-regio. Project is aangevangen in 2012 en is succesvol afgesloten in het derde kwartaal van 2017, naar tevredenheid van alle betrokken partijen.

Vieres heeft van de Ontwikkelingsmaatschap Ridderster opdracht gekregen om er voor te zorgen dat een groot deel van de locatie, groot 70 hectare, tijdig en naar wettelijke maatstaven beschikbaar wordt gesteld aan de projectorganisatie. Alle werkzaamheden met betrekking tot onderzoek, sloop, kap bomen en bodemsanering moeten door en voor rekening en risico van Vieres worden uitgevoerd. Het huidige gebruik is hoofdzakelijk glastuinbouw.