Cookieverklaring

Dit is de cookieverklaring van Vieres regisseurs BV, gevestigd aan de Verenlandweg 14, 7461 AP Rijssen, website https://www.Vieres.nl/

Welke cookies gebruikt Vieres?

Vieres gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Vieres gebruikt deze cookies uitsluitend voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken uitsluitend statistische cookies via Google Analytics.

Statistische cookies

Google Analytics

Vieres maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vieres heeft hier geen invloed op.

Hoe beschermt Vieres uw privacy

Vieres heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om uw privacy te waarborgen:

  1. Vieres heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Vieres maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Vieres heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Vieres maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Vieres geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet u doen als u geen cookies wilt

Indien u helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun u hiervoor een add-on installeren in u browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Vieres wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Vieres deze gebruiken kunnen veranderen. Vieres behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Bezoekers wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 22 mei 2018