Nieuw Beijerland

Project Nieuw Beijerland
Project Nieuw Beijerland
Project Nieuw Beijerland

In opdracht van projektontwikkelaar Roosdom Tijhuis te Capelle a.d. Ijssel heeft Vieres binnen een tijdsbestek van 1,5 maand het gehele proces vanaf vergunningaanvraag tot goedkeuring voor wat betreft sloop, asbestsanering, rooi bomen en beplanting alsmede verwijdering en afvoer van verhardingen en funderingen verzorgd.