De hoofdactiviteit laat zich het best omschrijven als het risico-dragend (her)ontwikkelen en in uitvoering nemen van projecten in vastgoed, waaronder begrepen het verzorgen van alle wettelijk voorgeschreven dan wel anderszins in de rede liggende vervaardigingshandelingen die noodzakelijk zijn om dit vastgoed geschikt te maken voor een nieuwe bestemming, meestentijds woningbouw of bedrijfsterrein.

Vieres Regisseurs heeft hiervoor een uniek model ontwikkeld die de opdrachtgever compleet ontzorgt. Vanaf het allereerste begin -de onderzoeksfase- neemt Vieres Regisseurs het geheel in handen, zowel administratief richting de verschillende overheden als in de uitvoering in het veld, het verrichten van velerlei onderzoek. Denk hierbij aan flora & faunaonderzoek, asbestinventarisatie, trilling en geluid en bodemonderzoek. Deze ontzorging duurt voort tot het allerlaatste moment, wanneer de officiële beschikking van de overheid in de bus valt dat de werkzaamheden naar wettelijke maatstaven door Vieres Regisseurs correct zijn uitgevoerd én de grond geschikt is voor de beoogde bestemming.

Dit alles tegen een vooraf afgesproken prijs, die nimmer meer wijziging ondergaat. Het woord ‘meerwerk’ kent Vieres niet. Alleen op deze wijze heeft de opdrachtgever vooraf 100% zekerheid over de kosten, iets wat in bodemsaneringsland zeker nog geen usance is. Vieres noemt dit werken op basis ‘fixed-price’.

Vieres werkt samen met alle soorten overheden, zowel gemeentelijk, regionaal, provinciaal als landelijk, en doet uitsluitend zaken met gerespecteerde te goeder naam en faam bekend staande partijen, vaak projectontwikkelaars maar ook particulieren. Opdrachtsommen variëren van enkele tienduizenden euro’s tot meerdere miljoenen, al naar gelang de grootte van het project en de daaraan verbonden werkzaamheden en risico’s.

Sloopwerkzaamheden

In 2018 reeds 16 hectare gesloopt

en 8 saneringen afgerond

Luchtfoto

Projecten

Project Nieuw Reijerwaard

Nieuw Reijerwaard

Betreft een locatie van 70 hectare. Opdracht was het tijdig en naar wettelijke maatstaven beschikbaar stellen aan de projectorganisatie.

Meer informatie
Project Nieuw Beijerland

Nieuw Beijerland

Betreft een in de Hoekse Waard gelegen nieuwe woningbouwlocatie "Aan de Kreek", waar 130 woningen worden ontwikkeld, alsmede een kerk.

Meer informatie
Project Ter Aar

Ter Aar

Betreft een locatie van 3 hectare oppervlakte. Glastuinbouwbedrijf is gesloopt, grond is gesaneerd, bomen zijn gerooid en nutsvoorzieningen zijn afgetakt.

Meer informatie
Project Nieuw Reijerwaard

Eerbeek

Betreft de bodemsanering van 3 locaties in het centrum van Eerbeek in opdracht van de gemeente Brummen.

Meer informatie

Nieuws

15 januari 2018Vieres is er in geslaagd alle noodzakelijke formaliteiten rond te hebben om de diverse bodemsaneringen in Eerbeek-centrum in maart 2018 daadwerkelijk te kunnen starten. In constructief overleg met de gemeente Brummen worden de laatste afrondende gesprekken om dit vlak gevoerd.

1 november 2017Na 4 ½ jaar intensieve begeleiding van alle sloop – en bodemsaneringsactiviteiten in het plangebied Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk, is er een einde gekomen aan onze werkzaamheden. Het gebied is thans -grotendeels- geschikt om de nog resterende bouwrijp-werkzaamheden in opdracht van de GR Nieuw Reijerwaard te voltooien. De eerste nieuwbouw op het bedrijventerrein is reeds in volle gang! Vieres is er trots op haar steentje te hebben kunnen bijdragen aan deze voor de Rotterdamse regio belangwekkende nieuwe ontwikkeling.

Vieres Regisseurs

Postbus 295
7460 AG Rijssen

0548 54 24 91

06 30 42 58 86

0548 52 25 08
info@vieres.nl